CaniasLinux

CANIAS ERP JAVA YAPILANDIRMASI (UBUNTU LINUX)

Canias ERP yazılımının, Ubuntu Linux işletim sistemi üzerinde çalışabilmesi için Oracle JDK’nın (Java Development Kit) yüklü olması gerekmektedir. Bu makalede Ubuntu Linux işletim sistemi üzerinde Canias ERP uygulamasını çalıştırmak için gerekli olan Java yapılandırması anlatılacaktır.

Caniası çalıştırmak için JNLP (Java Network Launch Protokol) protokolü kullanılır. Bu protocol Javayı web ve ağ üzerinden başlatmak (Java Web Start) amacıyla kullanılır.

Fakat, Oracle Java Web Start (JWS), Java v9’da kullanımdan kaldırmış olup Java v11’den itibaren de JDK dağıtımlarından çıkarmıştır. Bu durum Java’nın en son sürümünün yüklü olduğu istemcilerin artık JWS tabanlı uygulamaları kullanamayacağı anlamına gelmektedir. Java 8’in genel desteği 2019’un ikinci çeyreğinde sona erdiğinden, şirketler artık Java Web Start için herhangi bir güncelleme ve güvenlik düzeltmesi alamamaktadır.

Üretici firmanın desteği kaldırması, Java Web Start teknolojisinin açık kaynaklı yazılımlar olan OpenWebStart veya İcedTea-Web uygulamaların kullanılmasına sebep olmuştur. Açık kaynak kodlu uygulamalar ilave yapılandırmalara ihtiyaç duymaktadır.

Burada *.JNLP dosyası açık kaynak yazılımlarına gerek duymadan, Sadece JDK ile çalışması sağlanacaktır.

Öncelikle JDK yüklü olup olmadığını kontrol edilmelidir.

$ java –version

$ javac –version

Sistemde yüklü bir java sürümü bulunmadığı teyit edildikten sonra, Java kurulumuna geçilebilir.
Bu kurulumda Oracle Java arşivinde de bulunan Oracle JDK 8 güncelleme 131 (jdk8u131) versiyonu kullanacaktır. Bu java versiyonunu aşağıdaki adresten indirilebilir;

https://www.caniasforum.com/wp-content/uploads/2022/12/jdk-8u131-linux-x64.tar.gz

Jdk dosyası indikten sonra, dosyanın bulunduğu dizine geçilip, sıkıştırılmış dosyaları bulunduğu yere “tar” komutu kullanılarak çıkartılır.

tar zxvf jdk-8u131-linux-x64.tar.gz


Sıkıştırılmış JDK dosyası bulunduğu dizinde jdk1.8.0.131 klasörüne açılır ve javanın çalışması gereken klasöre taşınır.

mv jdk1.8.0_131 /usr/lib/jvm

Şimdi sisteminize Oracle JDK’nın nerede olduğunu bildirin. Aşağıdaki satırları terminal ekranını kullanarak girilir. Buradaki 2000 değeri öncelik değeridir.

update-alternatives –install /usr/bin/java java /usr/lib/jvm/jdk1.8.0_131/bin/java 2000
update-alternatives –install /usr/bin/javac javac /usr/lib/jvm/jdk1.8.0_131/bin/javac 2000
update-alternatives –install /usr/bin/javaws javaws /usr/lib/jvm/jdk1.8.0_131/jre/bin/javaws 2000

Yukarıdaki komutları yürütürken aşağıdaki çıktıları alırsınız:

Şimdi sisteminize Oracle JDK’nın varsayılan JDK olması gerektiğini bildirin. Bunun aşağıdaki komutları sırası ile girilmelidir,
update-alternatives –config java
update-alternatives –config javac
update-alternatives –config javaws

Girilen komutlar sonrasında, sistemde başka bir JDK yok ise aşağıdaki cevaplar alınır,

Eğer sistemde başka JDK lar var ise çıktı farklı olacaktır. Sistemdeki java versiyonlarını “0” “1” “2” ile başlayan java versiyonları gelecektir. Burada hangi JDK kullanmak istediğinizi belirtip enter basılır.

ÖRNEK :
There are 2 choices for the alternative java (providing /usr/bin/java).
Selection Path Priority Status
————————————————————
* 0 /usr/lib/jvm/java-6-oracle/jre/bin/java 1100 auto mode
1 /usr/lib/jvm/java-7-openjdk-i386/jre/bin/java 1055 manual mode
2 /usr/lib/jvm/java-6-openjdk-i386/jre/bin/java 1069 manual mode

Press enter to keep the current choice[*], or type selection number:

Sistem yoluna JDK yı eklemek için etc/profile dosyasının açıp sayfasının sonuna aşağıdaki satırları eklemeniz gereklidir,

nano /etc/profile

JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/jdk1.8.0_131
JRE_HOME=$JAVA_HOME/jre
PATH=$PATH:$JAVA_HOME/bin:$JRE_HOME/bin
export JAVA_HOME
export JRE_HOME
export PATH


Ctrl X basıp, gelen ekranda “Y” basarak /etc/profile kaydedilir,
Terminal ekranında ./etc/profile yazarak enter basılır ve dosyayı yeniden düzenlenir,
Sisteme JDK’yı başarı ile kurup konfigüre etmiş olunur,

Bunu görmek için aşağıdaki kontrolleri yapılabilir,

Sistem değişkenlerini doğru ayarlayıp ayarlanmadığı kontrol edilebilir;
echo $JAVA_HOME
echo $JRE_HOME

JDK’nın doğru yapılandırılıp yapılandırılmadığını ve çalışıp çalışmadığını kontrol edilebilir;
java -version
javac -version

Canias çalıştıracağımız JNLP dosyasını indirip, canias.jnlp bulundugu dizinde terminal ekranına girilir ve canias.jnlp dosyasını çalıştırılır.

Javaws canias.jnlp

Başka bir makalede görüşmek dileği ile;

İlgili Makaleler

Bir Yorum

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu