CaniasERPTeknolojiTroia

Halı Sanayisinde Canias ERP ile Sorunsuz Ticaret

Halı Sanayinde üretilen ürünlerin takibi, üretim süreci ve sonrası tüm süreçleri Canias ERP’de izlemek mümkün. Canias ERP’nin sektör bağımsız olması ve geliştirilebilir alt yapısı sayesinde standart ERP çözümlerine ek olarak, halı sektörüne özel de birçok takibe olanak sunuyor.

Halı Sanayinde üretilen ürünlerin takibi, üretim süreci ve sonrası tüm süreçleri Canias ERP’de aktif olarak izlemek mümkün. Günümüzde en yaygın olarak kullanılan halı çeşitleri halıda kullanılan ipliğin hammaddesine göre akrilik, polipropilen, polyester ve yündür. Halı üretimi yapan firmalar, ipliğin tedariğini kendi bünyelerinde kurdukları tesisler aracılığı ile gerçekleştirebildikleri gibi, özellikle iç piyasada rağbet gören akrilik tipi halılarda kullanılan akrilik iplikleri, genellikle direkt satın alma yolu ile de tedarik edebilmekteler. Üretimde kullanılan çözgü iplikleri, jüt ipliği ve diğer kimyasallar ise iç ve dış piyasalardan tedarik edilmekte.

Halı Sektöründe, CANIAS ERP’de izlenebilecek başlıca süreçler şu şekilde:

Satış (Teklif, Sipariş, İrsaliye ve Fatura Yönetimi)
Satın Alma
Envanter, Depo Yönetimi ve Kalite Kontrol
Ürün Tasarımı
Üretim – Planlama ve Tezgah Yükleme
Makine Bakım
Sonlu Kapasite Planlama
Bütçe
Maliyet Analizi
Finans /Muhasebe
İnsan Kaynakları
İleri Düzeyde Raporlama (OLAP)
İhracat ve İthalat İşlemleri
Mağazacılık Yönetimi

Halı Sektöründe bu temel süreçlere ilave olarak aşağıdaki sektörel çözümler ön plana çıkıyor;

Etkin Varyant Konfigüratörü ve Kullanımı

Canias ERP varyant konsepti ile halı ve iplikler, firmanın tüm süreçlerinde minimum ön tanımlama ile yönetilebiliyor. Bu konsept ile halı tanımlamaları yapılırken ürün kodu= kalite + versiyon olarak tanımlanmış. Geriye kalan tüm varyasyonlar ise, varyant anahtarında tanımlanmış. Halıdaki varyant özellikleri;

– Desen
– Ebat
– Palet
– Kenar Formu

– Zemin, Bordür ve Overlok renkleri , olarak karşımıza çıkmakta. Sadece kalite bazında yapılan malzeme kartı, ürün ağacı ve rota ön tanımlamaları ile yukarıdaki bahsi geçen varyant özelliklerini kullanarak sonsuz sayıda alternatif üretilebilir. Bu konsept, sektörde iş gücü verimliliği adına önem arz etmekte; çünkü herhangi bir kalitede çalışılan, örneğin desen özelliği ilerleyen dönemlerde başka bir kalitede de kullanılmak istenebilir. Bu haliyle herhangi bir ön tanımlama ihtiyacı olmadan kaliteye ait yeni desen kullanılabilir. Hammadde tarafında ise ipliklerde genellikle renk özelliği varyant özellik olarak kullanılmakta.

Her Aşamada El Terminalleri, Dokunmatik Ekranlar ile Online İş Emri Yönetimi ve Müşteri Siparişi Takibi

Canias ERP tarafından kullanıcılara sunulan önemli bir özellik de, Online İş Emri Yönetim aracıdır. Barkod numarası ile takip edilen iş emirleri planlama tarafından üretim sahasına verilir. Operasyonel sıra ile iş emirleri bizzat operatörler tarafından başlatılıp bitirilir. Sistemin etkin bir şekilde kullanılabilmesi için barkod çok önemlidir. Operatörler hiç klavye kullanmadan barkod okuyucu ve dokunmatik ekranlarla minimum adım ile sisteme hazırlık başlatma-bitirme ve üretim başlatma-bitirme veya duruş verilerini girebilirler. Bu uygulama ile;

– Üretim sahasının Online takibi,
– Müşteri siparişi operasyonel takip ve anında müşteriye cevap,
– Performans takibi (el işçiliğinde), makine kullanım oranları (makinelerde),
– Verimlilik analizi,
– Standart sürelerin bizzat Canias ERP ile ölçülmesi,
– Fiili veya ön maliyet için etkin veri toplama,

Online stok takibi (Ürün girişleri ve hammadde sarfları operasyonel onaylarla birlikte) yapılabilir.

Ayrıca, el terminalleri ile sevkiyat, depolar arası transfer, satış iade, sayım gibi uygulamalar Canias ERP’nin üzerinden, kullanıcı dostu mobil ekranlar ile yönetilebilmekte.

2222Sipariş Bazında Müşteriye Özel Stok Takibi

Müşteri siparişine bağlı ürün stok yönetimi sektörde çok önemlidir. Tüm stoklar müşteri siparişine verilen bir sipariş (harici sipariş no) numarası ile yönetilir. Sistemde herhangi bir anda, ürün depodaki stoğu raporlandığında stoğun hangi müşteri siparişine ait olduğu görülebilmektedir.

Home Office satış kanalı olan firmalarda üretim stoğa yapılır. Bu durumda üretim için ayrı bir sipariş açılabilir. Açılan sipariş üretim süreçlerini tetiklerken ilgili üretimin müşteriye özel bir sipariş olmadığı belirtilir. Canias ERP fonksiyonel yaklaşım ile ister müşteriye özel, isterse stoğa yapılan üretimler kolayca planlanabilmektedir.

Malzeme İzlenebilirlik

İş emrine bağlı tüketilen hav, çözgü ve jüt ipliklerinin satın almaya bağlı girişleri tedarikçinin verdiği parti (lot) numaraları ile takip edilebilmekte. Satın alma irsaliye girişlerinde ise, sistem tarafından üretilen barkodlar paletlerin üzerine yapıştırılır ve daha sonra yapılacak olan transfer işlemlerinde bu barkodlar kullanılır. İplik için yapılan barkod takibi, transfer işlemini hızlandıracağı gibi ilerleyen dönemlerde yapılacak olan sayım işlemlerine hız kazandırır. Anlık stok raporlamalarında ise parti bazında iplik kg ve bobin miktarları hızlıca listelenebilir.

İş emrine bağlı üretilen halılarda durum biraz daha komplekstir. Her halının kendine özgü mükerrer olmayan bir seri numarası mevcuttur.  Bu numara sistem tarafından üretilen ve üretim, sevkiyat, kalite, konfeksiyon, sayım ve olursa iade süreçlerinde kullanılan yegâne numaradır. İlgili numara hem ürünün teknik bilgisini hem de hangi müşteri siparişine ait olduğunu göstermekte olup malzeme izlenilebilirliği için sektörün olmazsa olmazlarındandır. Parti takip politikaları Canias ERP destek tabloları üzerinden yönetilmekte ve sektöre özel esneklikler içermekte.

Satış Uygulamaları ve Hızlı Veri Girişi

Opsiyonel özelliklerin fazlalığı (desen, ebat, palet kombinasyonları v.b.) halı sektöründe sipariş girişini zorlaştırmış ve standart sipariş giriş ekranlarına ek olarak sektöre özel uygulamaların tasarlanması bir zorunluluk haline gelmiştir. Sektörde farklı satış kanallarından söz edilebilir. Bu kanalların isimleri ve Canias ERP üzerinden yapılan çözümler ise;

İhracat (Müşteriye Özel): Matris sipariş giriş uygulaması ile hızlı veri girişi.
Bölge Bayileri (Müşteriye Özel): Matris sipariş giriş uygulaması ile hızlı veri girişi.
Home Office (Stoktan Sipariş): Desen-kullanılabilir stok sorguları ile hızlı veri girişi.
Web (Stoktan Sipariş): Web portal-CANIAS ERP entegrasyonu ile online sipariş girişi ve takibi.
Mağazacılık: Mağazacılık iş süreçleri mevcut ise Canias ERP Perakende Yönetim Modülü ile modern bir şekilde bu süreçlerin de takibi yapılmakta.

Sektörde etiketleme işlemleri müşteriye bağlı olarak değişkenlik arz etmekte. Müşteri sistemde tanımlanan desen veya malzeme kodu yerine kendi istediği kodu etiket üzerinde görmek ve birkaç farklı halıyı takım yapmak veya set haline getirmek isteyebilir. Canias ERP ile öncelikle cari karta etiketleme parametreleri ön bilgi olarak tanımlanmakta, arzu edilirse bu ön bilgi üzerinden etiketleme işlemleri gerçekleştirilmekte veya sadece o siparişe ait özel tanımlamalar sipariş belgesinde değiştirilebilmekte.

2223Desen Ofisi

Desen ofisi tarafından üretilen tüm desenlerin kullanılan ERP yazılımı ile tam entegrasyonu, bu bilginin işletmenin diğer süreçlerinde kullanılabilmesi açısından önemlidir.
Tasarım programında hazırlanan desenler, Canias ERP sistemine, varyant özellikleri ve desenlerde kullanılan renklerin pixel karşılıkları ile kaydedilmekte. Ayrıca bmp formatındaki resimler Canias server üzerinde resim klasörüne otomatik olarak kaydedilmekte ve revizyonlarda, ilgili veri tabanı ve desenler güncellenmekte. Bunun dışında, bu resimler sistemin genelinde (Örneğin; planların oluşturulması, tezgahlara iş yüklenmesi, etiket yazdırma v.b.) kullanılabilir.
Desenler işletmenin tüm süreçlerinde; özellikle planlama, hammadde sarfiyatlarının tespiti ve web üzerinden sipariş işlemlerinde kullanılmakta.

Yeni desen ihtiyacı sisteme işlenen siparişler üzerinden olmakla birlikte, numune çalışmalarında da ortaya çıkabilmekte. Satış siparişleri üzerinden desen kontrolü yapılmalı ve uygulama üzerinden otomatik desen iş emirleri oluşturulmalıdır. Desen iş emirleri, personelin performansını ölçmek için iyi bir araçtır.

Üretim Sarfiyatlarının Hesaplanması, MRP ve Moda Faktörü

Halı üretiminde kullanılan ilk madde ve malzemeler;

– Üretim Sarfiyatlarının Hesaplanması, MRP ve Moda Faktörü
– Halı üretiminde kullanılan ilk madde ve malzemeler
– Hav iplikleri
– Çözgü iplikleri
– Jüt– Kimyasallar , şeklindedir.

Hav iplikleri haricinde kullanılan diğer malzemeler Canias ERP ürün tasarımı modülünde tanımlanan ürün ağaçlarından direkt faktör katsayısı ile hesaplanmakta. Hav iplik miktarının hesaplanması için ise, malzeme ana kayıtlarında yer alan; atkı sıklığı, örgü tipi, NM katsayısı kullanılırken; desen bilgilerinden hav yüksekliği ve pixel yüzdeleri alınır.

Sektörde iplik genellikle emniyet stoğu ile stokta bulundurulmaktadır.  Malzeme ana kayıtlarında emniyet stoğunun miktarı, min veya max parti büyüklükleri, yeniden sipariş seviyeleri, alternatif malzeme tanımları gibi parametreler renk bazında tanımlanmalıdır.

İş Yükleme, Tezgah Entegrasyonu ve Çizelgeleme

Diğer sektörlerden farklı olarak tezgahlara iş yüklenmesi halıda oldukça zor bir iştir. Hangi siparişin hangi makinada dokunacağı kararının verilmesinde bir takım sıralı kurallar mevcuttur. Ayrıca belirli bir genişlikteki tezgaha minimum fireler ilkesiyle birden fazla yola birden fazla sipariş kalemini bağlamak da mümkündür. Canias ERP ile tezgah yükleme kararları sipariş bazında verilebilir ve böylece hangi sipariş kaleminin hangi tezgahta ve o tezgahın hangi yolunda dokunacağı tespit edilmiş olur.

Canias ERP’de alınan yükleme kararları, tezgâha ait yazılım ile tezgâha yüklenir. Tezgâhtan alınan geribildirim ile operasyonel onaylar veya duruş kayıtları da otomatik olarak Canias ERP’ye taşınır.
İlgili siparişin hangi tezgah veya tezgahlarda dokunacağına karar verildikten sonra bir başka soru ise, hangi sıra ile dokunacağıdır. Canias ERP ile tanımlanmış öncelik kuralları ile işleri çizelgelemek ve bu işleri gannt şeması ile yönetmek ve bu şekilde müşteri siparişlerine düzgün terminler vermek mümkündür.

Her Aşamada Operasyonel Kalite Kontrol2224

Kalite kontrol uygulamalarını Canias ERP’de ikiye ayırabiliriz;

– Mal giriş kontrol.
– Operasyonel kontrol.

Mal giriş kalite kontrol, satın alma siparişine bağlı iplik girişinde yapılır. Mal öncelikle kalite stok seviyesine (kalite kontrolü bekleyen malzemeler seviyesi) alınır. Malzeme kartında kalite parametrelerinde belirtilen kalite kriterlerine ve numune planlarına göre kontrol yapılır. Numune planları tedarikçiye göre parametrik olarak oluşturulabilir. Bu uygulama özellikle tedarikçi değerlendirme uygulamasına temel veri teşkil etmektedir. Sonuca göre kalite seviyesinde kullanılabilir seviye veya bloke seviyesine transfer gerçekleşir.

Operasyonel kalite kontrol ise, operasyondan önce, operasyon esnasında veya operasyon bittikten sonra yapılabilir. Onay sonucu düzgün veya hatalı ürün, ilgili stok yerlerine transfer olur.
Sektöre uygun kalite kriterleri ve numune planları sisteme girilir. Kalite Kontrol Kriterleri malzeme kartları ile ilişkilendirilip malzeme-tedarikçi bazlı kurallar oluşturulabilir.

Sektöre özel bazı operasyonel kalite kontrol kriterleri

– Halı hav yüksekliği (alt-üst ve sağ-sol ayrı ayrı)
– Lanset
– Hata kontrolleri (Abraj, lot farkı vb)
– Atkı Sıklığı

Etkin Maliyet Takibi

Sektörün olmazsa olmazlarından biri de maliyetlendirme konusudur. Maliyet, Canias ERP ile birlikte 2 şekilde yönetilir:

  • Standart maliyet (Üretim öncesi ön maliyet analizi)
    – Fiili maliyet (Üretim sonrası reel maliyet)

Standart maliyet çalışması, Ürün Ağaçları (Reçete) ve Operasyonel Verileri baz alarak, üretim öncesi yaklaşık maliyetin tespitine yönelik çalışmadır. Standart Maliyet, daha çok teklif ve fiyat analizi aşamasında kullanılır.

Fiili maliyet ise, gerçek malzeme sarfları, onay süreleri ve giderler üzerinden hesaplanan maliyettir. Geçmiş döneme yönelik müşteri siparişi (order) bazında yapılabilir.

Dönem sonlarında Standart Maliyet – Fiili Maliyet karşılaştırması Canias ERP tarafından raporlanmakta ve sapmalar tespit edilebilmekte.

Fason Takibi

Fason işlemleri sektörde yaygın olmamakla birlikte, özellikle hammadde tarafında ipliklerin boyanması, burkulması veya 2 ayrı iplikten tek iplik yapılması gibi işlemler için kullanılır. İplik fason takibi için Canias ERP’nin kullanıcılara sunduğu standart fason konsepti kullanılabilir.

Halı tarafında ise, oyma ve deri yapıştırma işlemleri için fason operasyonlar kısmen tercih edilir. Bunun için, halı üretim emrine fason operasyon eklenebilir veya fason hizmet faturası iş emri operasyonu ile eşleştirilebilir.
Sektörde, fasonda halı üretmek yerine ticari mal olarak satın alma yolu da tercih edilebilir.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu